Välkommen till OKIA Tanzania

OKIA är en ideell organisation som arbetar för att stärka och skydda barns rättigheter och välbefinnande. OKIA har nu varit verksamt i Tanzania sedan 2013. Under dessa tio år har Barnkonventionen stått i centrum för våra värderingar och projekt. Utgångspunkten för OKIA Tanzanias arbete är att förhindra att barn placeras på barnhem. För att motverka institutionalisering av barn använder OKIA projekt som fokuserar på utbildningsstöd, företagsledning och familjeåterförening.

Alla projekt som OKIA är involverade i granskas noggrant för att motverka någon form av korruption. OKIAs verksamhet bygger helt på donationer från privatpersoner, organisationer och företag.

OKIAs mål för 2020-2025

Vad du bidrar till om du Donerar till OKIA

Skapa bättre socioekonomiska förutsättningar för familjer under barnens uppväxt. Därigenom förhindra institutionalisering av barn, detta genom projekt som har ett ekonomiskt hållbart motiv och strävar efter att vara oberoende av biståndet. Huvudfokus på att stödja ungdomar att stanna i skolan om det är möjligt, hjälpa till med yrkesutbildning där det behövs. Genom våra menstruationshälsohanteringskurser skapa en väg för framtida sexualundervisning i offentliga skolor.

syfte och mål

Hur kan vi hjälpa?

OKIA arbetar med att på ett hållbart och långsiktigt sätt hjälpa individer och samhällen att på egna ben hjälpa barn och unga att på ett humant sätt kunna växa upp och ha rätt till ett bra liv.

  • Minska fattigdomen bland barn.
  • Skapa medvetenhet om menshygienhantering
  • Förhindra att barn överges och institutionaliseras.
  • Underlätta för befintliga barnhem att driva sina projekt på ett humant och stimulerande sätt.
  • Främja kulturellt utbyte och uppmuntra förståelse mellan olika kulturer.
  • Skapande av RUMPS – Reusable Sanitary Pads
våra projekt

OKIAs olika projekt

vårt mål

Skydda barns rättigheter och välbefinnande

Utgångspunkten för OKIA Tanzanias arbete är att förhindra att barn placeras på barnhem. För att motverka institutionalisering av barn använder OKIA Tanzania projekt som fokuserar på pedagogiskt stöd, företagsledning och familjeåterförening. Genom vårt förebyggande arbete ser vi till att familjer inte hamnar i en situation där de behöver överväga att lämna sina barn på ett barnhem. Genom att bygga ekonomiskt, känslomässigt och hälsosamt starka familjer kan vi ge fler barn en tryggare uppväxt och en ljusare framtid.

Barnkonventionen står i centrum för våra värderingar och projekt. Utgångspunkten för OKIA Tanzanias arbete är att förhindra att barn placeras på barnhem. För att motverka institutionalisering av barn använder OKIA projekt som fokuserar på utbildningsstöd, företagsledning och familjeåterförening.